teamCAESUUR | Wessel Couzijn

  
Ook
teamCAESUUR –  geïnspireerd door Ko de Jonge – stelt een vraag aan de stad

Wat kunst nu doet in musea, de galerieën of in privé-collecties,
is slechts een duizendste van hetgeen ze vroeger deed
in kerken, op pleinen en straten,
voor de deugden en ondeugden van de mensen

 What art now does in museums, galleries or in private collections,
is only one-thousandth of what it used to do
in churches, in squares and streets,
for the virtues and vices of the people.

Luciano Fabro
Italiaanse beeldhouwer uit de arte povera beweging
Italian sculptor of the movement arte povera

Het bestuur van Middelburg800 heeft mede als ambitie genomen dat de doorwerking van de festiviteiten minimaal 1% van het 800-jarig bestaan van Middelburg gaat bedragen, namelijk acht jaar.

teamCAESUUR stelt een vraag aan de stad die – wanneer juist beantwoord – de ambitie van M800 met een factor 10 vergroot: plaatsen we het beeld van  Wessel Couzijn | De Molen, een kunstwerk dat er in alle opzichten echt toe doet in 2017 terug op een prominente plek in de stad?

Het ‘gestolen’ kunstwerk van Wessel Couzijn
De Molen | Middelburg | Nieuwe Burg | 1971
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Beeldbank Zeeland | Foto J. Midavaine | 102150

Ko de Jonge sprak op dinsdag 7 maart j.l. over dit project bij CTV-cultuur.
]Klik hier voor de wonderlijke vondst van Harriët Rademakers.

Ook op 7 maart zagen we het beeld voor het eerst ‘live’ in het magazijn aan de Waldammeweg’- met dank aan Wim Caljouw:

Om enige context aan een kunstwerk dat er in alle opzichten echt toe doet te geven:
   
Corporate Entity, voorstudiexxxxxxxxxx xxCorporate Entity
Wessel Couzijn | 1959xxxxxxxxxxxxxxxx xWessel Couzijn | 1963
Frans Hals Museum | HaarlemxxxxxxxxxxWeena | Rotterdam

In het januarinummer 2017 van De Wete, het tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren, publiceerde Ko de Jonge uitgebreid over de wederwaardigheden van het beeld De Molen.
Klik hier voor zijn artikel.

Klik hier voor de WikipediApagina van Wessel Couzijn.


xxx xxWessel Couzijn | 1980
xxxx17 juni 1912 | 16 mei 1984

de roofprintpers | 29/10/’17
‘ruimte rond Perec’ | Harriët Rademakers | het beeld ‘de molen’ van Wessel Couzijn

Harriët Rademakers vond 20 jaar geleden een bronzen punt in de bosjes op de Nieuwe Burg.
Het blijkt een missend stuk van De Molen te zijn . . . . . Klik hier voor de pagina van Harriët.
        
De punt werd aangeboden aan de wethouder van cultuur, Mevr. Saskia Szarafinski:

en vond z’n plek op het beeld, dat in ruimteCAESUUR een tijdelijke expositieplek vond:
  
Het gesprek met de gemeente Middelburg omtrent de mogelijke restauratie en herplaatsing
loopt in 2018 door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »