Nieuws

zaterdagmiddag 16 december | 15 u. 00 | opening expo 7


openingswoord door wethouder cultuur gemeente Middelburg
Saskia Szarafinsi

met Rinus Roepman | Giel Louws
de molen vanWessel Couzijn
Harriët Rademakers | de roofprint pers
Leni van den Berge | Dance Centre Dazzle

de tentoonstelling loopt tot en met 31/12/’17 23:59:59

17 november 2017: het beeld de molen van Wessel Couzijn is aangekomen in ruimteCAESUUR.

met dank aan de gemeente Middelburg: Saskia Szarafinsi en Wim Caljouw

18, 19, 20 oktober |  • • n n • • / 2 | observations from ruimteCAESUUR

Leni van den Berge vergezelt • • n n • • op 18, 19 en 20 oktober bij zijn/haar Perec-observaties van de Lange Noordstraat vanuit ruimteCAESUUR.

Vrijdagmiddag 16 juni plegen Jan Moekotte en Hans Overvliet de eerste guerilla-vervang-de-straatnaambordjes-actie op de Vismarkt – Vischmarkt alhier. Om met Jan J.B. Kupers te spreken: “dat zal ze leren!”

De kleurboekjes KLEURPLAATS zijn klaar en worden morgen door Ko de Jonge naar de basisscholen in Middelburg gebracht.
Dat alles als inleiding voor 27juni a.s., wanneer erop de Dam een enorme tekening wordt gemaakt die door basisschoolleerlingen wordt ingekleurd.

De PZC van 22/05/’17

Vandaag 29/03/’17 in de PZC
Klik hier voor het artikel

zaterdag 1 april 2017 in ruimteCAESUUR
13.00 u. film Ai Weiei | the fake case

14.00 u. workshop bedruk gratis een katoenen tas met jouw vraag

een filmfestival met 10 films om vanuit verschillende invalshoeken naar mensenrechten te kijken
xxxxx 13.00 u.:
xxxxxxAI WEIWEI: THE FAKE CASE
xxxxxxxxDenemarken 2013 | 86 min | documentaire | Engels ondertiteld
xxxxxxxxNa drie maanden eenzame opsluiting twijfelt de Chinese ‘artivist’ Ai Weiwei
xxxxxxxxof zijn strijd de moeite waard is: zijn vrouw en zoontje hebben hem immers ook nodig.
xxxxxxvanaf 14:00 u. workshop | bedruk gratis een katoenen tas met jouw vraag

Klik hier voor de desbetreffende pagina

KinderKunstWeek

Tijdens de KinderKunstWeek wil ruimteCAESUUR ook graag kinderen stimuleren op een vragende manier naar bestaande kunstwerken in de stad Middelburg te kijken en op een actieve wijze toevoegingen in de stad uit te voeren.Aan de hand van foto’s van Middelburgse kunstwerken die personen verbeelden in verschillende houdingen wordt geprobeerd de betekenis daarvan de achterhalen. Het zal tevens een inspiratie-bron zijn om zelf een beeldje uit klei te maken waarin we een lopend-liggend-staand-zittend-sprin-gend-of-enz.enz-  mens herkennen.De maker zal het beeldje een ongebruikelijke plaats geven in de stad. Misschien wel op de dakrand van een bushokje, de leuning van een brug, verstopt in een nis van een muur . . . .
Klik hier voor de desbetreffende pagina

DE VRIJE KLEURPLAATs

Ko de Jonge maakte voor stel de stad een vraag een kleurboek “DE VRIJE KLEURPLAATs”.
De in te kleuren tekeningen worden voorafgegaan door een door Ko geschreven sprookje.
Het boek wordt geproduceerd en gedistribueerd door De Drvkkery in Middelburg, medegefinancierd door De Teeken Akademie en ondersteund door het CBK/Zeeland binnen haar project Façade.

In de maand juni wordt het boek gepresenteerd middels een manifestatie op het Damplein. Kinderen kleuren een door Gerard Niehe op straat aangebrachte outline van huizen in.

Klik hier voor de desbetreffende pagina
Klik hier voor deel 1: kan hier een huis staan?

Opening 2de tentoonstelling ‘stel de stad een vraag’
zaterdag 11 maart 1 | 14 u.00
De tentoonstelling loopt tot 23/04/’17
Je bent van harte welkom.

Met Alina Achenbach & Frederick Johannson | hoe kijken kinderen naar hun stad?
Harmen Eijzenga | achter de façade
leon riekwell | vermeende schoonheid of dictaat?hoe kleurrijk mag je zijn?
Núria Bofarull | eiland?
Thomas Pillen | Projectbrouwerij de Twee Roosen| Smaakt ‘t ? | introductie CAESUURlentebier

teamCAESUUR: plaatsen we het beeld van Wessel Couzijn | De Molen, een kunstwerk dat er in alle opzichten echt toe doet, in 2017 terug op een prominente plek in de stad?

Ko de Jonge sprak op dinsdag 7 maart j.l. over dit project bij CTV Zeeland-cultuur.
Klik hier voor de betreffende video: [ vanaf 10:55 ]
Klik hier voor de desbetreffende pagina

Smaakt ’t?
Introductie van een speciaal CAESUURlentebier van Thomas Pillen op zaterdag 11 maart om 16 u. 00 in ruimteCAESUUR.

De bierbrouwer Thomas Pillen maakt op ons verzoek een speciaal CAESUURlentebier.
Thomas heeft een eigen recept voor een mooi blond (goud van kleur) bier met zo’n 6,5 % alcohol, krachtige smaken en met mooie hoppen.
Het nieuwe bier wordt geïntroduceerd op 11 maart bij de opening van de tweede tentoonstelling van ‘stel de stad een vraag’. We zitten dan tegen het begin van de lente aan. Dat geeft Thomas vorm met het gebruik van Saffraan. Immers afkomstig van de stampertjes van de lentebloem bij uitstek: de krokus. In de verte wordt ook de link naar het oude VOC-verleden gemaakt.
Samen met Hans Bommeljé wordt het etiket ontworpen.
Klik hier voor de desbetreffende pagina

Smaakt ’t?
Proeverij 18/02/’17. De smaak belooft zeer veel.

 
De brouwer Thomas Pillen

PZC | Nico Out | 18 februari 2017

PZC | Jan van Damme | 02 februari 2017

 

 

Translate »